ΚΕΦίΜ και Consumer Choice Center υπέρ της προστασίας δεδομένων στην Airbnb

HANIA NEWS: Airbnb should not give in when it comes to data privacy in Greece, says the Consumer Choice Center and the Institute for Liberal Studies in Greece.

READ MORE

mm

About Luca Bertoletti

Luca graduated with a degree in Political Science from the University of Milan in December 2014. He worked as a Business Economics Analyst for the Italian magazine TheFielder in Milan and as Think Thank Coordinator for the Austrian Economics Center in Vienna. He is a fellow of Competere Institute in Rome, a columnist for Atlantico Quotidiano, and he sits on the scientific board of New Direction Italia. He has been featured in the New York Times, Radio RAI, RAI 1, El Economista, The National and many other newspapers.

ΚΕΦίΜ και Consumer Choice Center υπέρ της προστασίας δεδομένων στην Airbnb

TORNOS NEWS: Airbnb should not give in when it comes to data privacy in Greece, says the Consumer Choice Center and the Institute for Liberal Studies in Greece.

READ MORE

mm

About Luca Bertoletti

Luca graduated with a degree in Political Science from the University of Milan in December 2014. He worked as a Business Economics Analyst for the Italian magazine TheFielder in Milan and as Think Thank Coordinator for the Austrian Economics Center in Vienna. He is a fellow of Competere Institute in Rome, a columnist for Atlantico Quotidiano, and he sits on the scientific board of New Direction Italia. He has been featured in the New York Times, Radio RAI, RAI 1, El Economista, The National and many other newspapers.

ΚΕΦίΜ και Consumer Choice Center στηρίζουν την Airbnb

CAPITAL.GR: Airbnb should not give in when it comes to data privacy in Greece, says the Consumer Choice Center and the Institute for Liberal Studies in Greece.

READ MORE

mm

About Luca Bertoletti

Luca graduated with a degree in Political Science from the University of Milan in December 2014. He worked as a Business Economics Analyst for the Italian magazine TheFielder in Milan and as Think Thank Coordinator for the Austrian Economics Center in Vienna. He is a fellow of Competere Institute in Rome, a columnist for Atlantico Quotidiano, and he sits on the scientific board of New Direction Italia. He has been featured in the New York Times, Radio RAI, RAI 1, El Economista, The National and many other newspapers.

ΚΕΦίΜ & Consumer Choice Center (CCC) στηρίζουν την Airbnb στο θέμα της διάθεσης φορολογικών πληροφοριών

LIBERAL.GR: Airbnb should not give in when it comes to data privacy in Greece, says the Consumer Choice Center and the Institute for Liberal Studies in Greece.

READ MORE

mm

About Luca Bertoletti

Luca graduated with a degree in Political Science from the University of Milan in December 2014. He worked as a Business Economics Analyst for the Italian magazine TheFielder in Milan and as Think Thank Coordinator for the Austrian Economics Center in Vienna. He is a fellow of Competere Institute in Rome, a columnist for Atlantico Quotidiano, and he sits on the scientific board of New Direction Italia. He has been featured in the New York Times, Radio RAI, RAI 1, El Economista, The National and many other newspapers.

ΚΕΦίΜ & Consumer Choice Center στηρίζουν την Airbnb

REPORTER: Airbnb should not give in when it comes to data privacy in Greece, says the Consumer Choice Center and the Institute for Liberal Studies in Greece.

READ MORE

mm

About Luca Bertoletti

Luca graduated with a degree in Political Science from the University of Milan in December 2014. He worked as a Business Economics Analyst for the Italian magazine TheFielder in Milan and as Think Thank Coordinator for the Austrian Economics Center in Vienna. He is a fellow of Competere Institute in Rome, a columnist for Atlantico Quotidiano, and he sits on the scientific board of New Direction Italia. He has been featured in the New York Times, Radio RAI, RAI 1, El Economista, The National and many other newspapers.

ΚΕΦίΜ & Consumer Choice Center στηρίζουν την Airbnb

INEWS GREECE: Airbnb should not give in when it comes to data privacy in Greece, says the Consumer Choice Center and the Institute for Liberal Studies in Greece.

READ MORE

mm

About Luca Bertoletti

Luca graduated with a degree in Political Science from the University of Milan in December 2014. He worked as a Business Economics Analyst for the Italian magazine TheFielder in Milan and as Think Thank Coordinator for the Austrian Economics Center in Vienna. He is a fellow of Competere Institute in Rome, a columnist for Atlantico Quotidiano, and he sits on the scientific board of New Direction Italia. He has been featured in the New York Times, Radio RAI, RAI 1, El Economista, The National and many other newspapers.

Ο ναργιλές κερδίζει τον πόλεμο εναντίον του καπνού

LIBERAL.GR: Καθώς οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο προχωρούν στην καταστολή της κατανάλωσης καπνού, η ανάλυση των συνεπειών αυτών των πολιτικών που αφορούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων αποκτά καίρια σημασία.

READ MORE

mm

About Bill Wirtz

Bill Wirtz is policy analyst for the Consumer Choice Center, based in Brussels, Belgium. Originally from Luxembourg, his articles have appeared across the world in English, French, German, and Luxembourgish. He is Editor-in-Chief of Speak Freely, the blog of European Students for Liberty, a contributing editor for the Freedom Today Network and a regular contributor for the Foundation for Economic Education (FEE). He blogs regularly on his website in four languages.

Γιούνκερ: «Κανένας καταναλωτής δεύτερης κατηγορίας στην ενιαία αγορά»

EURACTIV GR: Consumer Choice Center quoted on the dual food quality debate in Greece.

READ MORE

mm

About Fred Roeder

Fred Roder has been working in the field of grassroots activism for over eight years. He is a Health Economist from Germany and has worked in healthcare reform and market access in North America, Europe, and several former Soviet Republics. One of his passions is to analyze how disruptive industries and technologies allow consumers more choice at a lower cost. Fred is very interested in consumer choice and regulatory trends in the following industries: FMCG, Sharing Economy, Airlines. In 2014 he organized a protest in Berlin advocating for competition in the Taxi market. Fred has traveled to 100 countries and is looking forward to visiting the other half of the world’s countries. Among many op-eds and media appearances, he has been published in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaftswoche, Die Welt, the BBC, SunTV, ABC Portland News, Montreal Gazette, Handelsblatt, Huffington Post Germany, CityAM. L’Agefi, and The Guardian. Since 2012 he serves as an Associated Researcher at the Montreal Economic Institute.

The European Union continues its invasion of the tobacco market

LIBERAL.GR: The European Union continues its anti-free market crusade against the tobacco industry and consumer choice related to tobacco.

READ MORE

mm

About Bill Wirtz

Bill Wirtz is policy analyst for the Consumer Choice Center, based in Brussels, Belgium. Originally from Luxembourg, his articles have appeared across the world in English, French, German, and Luxembourgish. He is Editor-in-Chief of Speak Freely, the blog of European Students for Liberty, a contributing editor for the Freedom Today Network and a regular contributor for the Foundation for Economic Education (FEE). He blogs regularly on his website in four languages.