ועדת השרים אישרה את הצעת החוק שתאסור פרסומות לסיגריות ומוצרי עישון

CALCALIST: זאת, למעט חריגים מצומצמים בעיתונות המודפסת בצמוד למודעת אזהרה. בנוסף יוטלו הגבלות על שיווק כולל הצגת מוצרי עישון ותאסר גם מכירת הסיגריה האלקטרונית ג’ול

READ MORE

mm

About Jeff Stier

Jeff Stier is a Senior Fellow at the Consumer Choice Center. Mr. Stier has been a frequent guest on CNBC, and has addressed health policy on CNN, Fox News Channel, MSNBC, as well as network newscasts. He is a guest on over 100 radio shows a year, including on NPR and top-rated major market shows in cities including Boston, Philadelphia, and Sacramento, plus syndicated regional broadcasts. Jeff’s op-eds have been published in top outlets including The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The New York Post, Forbes, The Washington Examiner, and National Review Online.

The Israeli ministerial committee approved the bill that would ban advertisements for cigarettes and smoking products

KIKAR: International organizations that encourage low-risk substitutes, such as the Consumer Choice Center, while lobbyists Tzach Borovich of the lobby office and the Barak Foundation of Connecticut create the electronic cigarette Juul. Juul’s lobbyists got into the picture mainly after they learned that under the law the Department of Health intended to ban Juul’s marketing (translation from Hebrew).

READ MORE

mm

About Jeff Stier

Jeff Stier is a Senior Fellow at the Consumer Choice Center. Mr. Stier has been a frequent guest on CNBC, and has addressed health policy on CNN, Fox News Channel, MSNBC, as well as network newscasts. He is a guest on over 100 radio shows a year, including on NPR and top-rated major market shows in cities including Boston, Philadelphia, and Sacramento, plus syndicated regional broadcasts. Jeff’s op-eds have been published in top outlets including The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The New York Post, Forbes, The Washington Examiner, and National Review Online.