fbpx

Autore: Tarmizi Anuwar

Generasi penamat: Jalan ke hadapan

Il nuovo Codeblue melaporkan bahawa kerajaan telah membuat keputusan per mengeluarkan klausa generasi penamat daripada Rang Undang-undang (RUU) Kawalan Produk Merokok per Kesihatan Awam 2023 kerana ia non berpelembagaan, atau dianggap bertentangan dengan prinsip kesamarataan dal sono Perlembagaan Persekutuan. 

Generasi penamat merujuk kepada peruntukan larangan dalam RUU ke atas mereka yang lahir selepas 2007 daripada membeli dan menggunakan produk tembakau serta vape.

Sehingga kini belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), namun kenyataan bekas menteri, Khairy Jamaluddin, terhadap kewujudan dua menteri dan “l’elettricista” sebagai penghalang kepada RUU itu menguatkan lagi kesahihan laporan tersebut.

Keputusan tersebut sudah tentu bukan tindakan yang mudah. Kerajaan berisiko mendapat imej politik yang negatif tetapi itulah perkara yang tepat e mesti dilakukan.

Menurut Peguam Negara Ahmad Terrirudin Mohd Salleh cadangan larangan berasaskan umur tersebut dianggap sebagai tidak berpelembagaan kerana bertentangan dengan jaminan kesaksamaan dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan.

Dalam erti kata lain, sepatutnya setiap orang adalah sama rata bawah undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama. Undang-undang mesti adil per tutti i generi e setiap kumpulan masyarakat. 

Undang-undang tidak boleh memberikan kelebihan hanya kepada satu generasi dan mengetepikian generasi yang lain.

Semasa RUU itu pertama kali diperkenalkan pada 2022, perbincangan mengenai hak asasi atau hak kesamarataan tidak diberikan perhatian secara terperinci, atau ruang untuk membahaskan secara terbuka e dan selamat tidak ada.

Apabila terdapat ahli parlimen, pakar perubatan, ahli ekonomi atau mana-mana pihak cuba menyuarakan pandangan atau mewacanakan dasar ini tersebut secara kritis, mereka dilabel dengan pelbagai gelaran yang negatif.

Bahkan terdapat ahli parlimen yang tidak berani untuk membincangkan isu berkenaan secara terbuka kerana risau mereka akan dilabel e dan dimalukan di media sosial atau khayalak ramai.

Dengan mudah – dan sering kali – golongan yang menyokong generasi penamat menggunakan hujah tiada kebebasan mutlak e dan mengatakan ia memudaratkan masyarakat e dan alam sekitar tanpa mengambil kira hak pengguna untuk membuat pilihan.

Selain non berperlembangan, RUU berkenaan juga dikhuatiri non dak boleh dikuatkuasakan dengan efektif.

Presiden Persatuan Kedai Kopi Petaling Jaya Keu Kok Meng dalam perbincangan meja bulat anjuran Pusat Pilihan Pengguna mengatakan di kedai kopi, dia tidak nampak penguat kuasa datang untuk melarang orang merkok dan walaupun ada undang-undang mengenainya.

Saiz perdagangan tembakau haram Malaysia yang tertinggi di dunia juga menjadi kerisauan sama ada dasar berkenaan boleh dilaksanakan atau tidak. 

Pada Mei 2023, rokok yang diniagakan secara haram merupakan 55.3 peratus daripada pasaran domestik.

Semasa Covid-19, sekitar Mac 2020 Afrika Selatan mengenakan larangan ke atas penjualan produk tembakau selama lima bulan walaupun terdapat kelaziman perdagangan haram dalam pasaran tembakau. 

Kesan daripada itu dalam tinjauan bertajuk Impatto sul mercato del divieto nazionale di vendita di sigarette COVID-19 in Sud Africa menunjukkan 93 peratus daripada perokok masih berjaya membeli rokok. 

Purata harga rokok pula melonjak sebanyak 250 peratus berbanding sebelumnya kerana peningkatan dalam pembelian melalui pasaran gelap.

Kurangkan jumlah perokok

Meskipun keputusan berani kerajaan menarik semula generasi penamat wajar diiktiraf, sehingga kini masih belum ada undang-undang yang mengawal selia vape secara sah dan jelas. 

Terutamanya bagi memastikan keselamatan pengguna dan mengelakkan salah faham atau mitos mengenai produk pengurangan kemudaratan berkenaan.

Kerajaan perlu segera memperkenalkan undang-undang pintar untuk mengawal selia vape bagi memastikan keselamatan pengguna dapat terjamin e dan kanak-kanak bawah umur dilindungi. 

Ketiadaan undang-undang seumpama itu mendedahkan pengguna kepada risiko produk yang tidak memenuhi peraturan kesihatan di pasaran.

Ketiadaannya juga menyebabkan orang ramai tidak mendapat maklumat tepat mengenai vape yang 95 peratus lebih selamat berbanding rokok dan mampu menjadi alternative terpenting untuk mengurangkan perokok secara berkesan della Malesia.

Public Health England ha utilizzato Vape adalah 95 peratus kurang berbahaya kepada kesihatan pengguna berbanding rokok biasa. 

Salah satu kajian penyelidikan terkini daripada Institut Psikiatri, Psikologi & Neurosains (IoPPN) del King's College London, pengambilan vape boleh membawa pengurangan ketara dalam pendedahan kepada toksin yang meggalakkan kanser, penyakit paru-paru e dan penyakit kardiovaskular.

Questo è molto utile per creare miti di svapo e sfruttare le strategie di base per creare vantaggi in Malesia.

Originariamente pubblicato qui

I gruppi di consumatori celebrano che la Malesia segue le orme della Nuova Zelanda che elimina il divieto generazionale

KUALA LUMPUR, 24 novembre 2023 – Il Consumer Choice Center (CCC) ha applaudito la recente decisione del governo malese di ribaltare la prevista fine dei giochi generazionale. Questo importante passo, come ha affermato il Procuratore Generale che è contrario al principio di uguaglianza delle leggi nella Costituzione federale, è visto come una vittoria della scelta e di una politica intelligente.

Il rappresentante del Malaysian Consumer Choice Center, Tarmizi Anuwar, ha salutato la decisione come un passo avanti verso il riconoscimento dell'importanza della libertà individuale e delle potenziali conseguenze negative di un divieto generazionale del fumo. Tarmizi ha dichiarato: “Apprezziamo l'impegno del governo verso una politica scelta e sensata. Vietare a un’intera generazione l’accesso a prodotti legali non solo è paternalistico, ma può portare a conseguenze indesiderate come il commercio illecito e l’esposizione dei consumatori a rischi legati ai prodotti non regolamentati”.

Questa decisione è in linea con i recenti sviluppi in Nuova Zelanda, dove anche i piani per un divieto di generazione saranno abbandonati dal nuovo governo. Tarmizi ha commentato: “La tendenza globale si sta spostando verso il riconoscimento che gli individui dovrebbero avere l’autonomia di fare scelte per se stessi. La Malesia dovrebbe sostenere questa decisione e continuare a muoversi costantemente verso politiche che diano potere ai consumatori anziché limitarli”.

Tuttavia, Tarmizi ha sottolineato che il governo deve regolamentare immediatamente lo svapo per garantire la sicurezza dei consumatori ed evitare malintesi o miti su questo prodotto che riduce i danni.

“Il governo deve introdurre immediatamente leggi intelligenti per regolamentare lo svapo e garantire la sicurezza degli utenti e la protezione dei minori. L’assenza di questa legge espone i consumatori al rischio di prodotti sul mercato che non soddisfano le norme sanitarie”.

“Questa assenza fa sì che il pubblico non riceva informazioni accurate sullo svapo, che è il 95% più sicuro delle sigarette e può essere l’alternativa più importante per ridurre efficacemente i fumatori in Malesia”.

In precedenza, la Malesia faceva spesso riferimento alla Nuova Zelanda come paese esempio per attuare il gioco generazionale, ma oggi la stessa Nuova Zelanda ha deciso di abrogare la legge. Pertanto, il Consumer Choice Center incoraggia il governo malese a prendere in considerazione politiche basate sull’evidenza e incentrate sul consumatore che rispettino le libertà e le prove individuali.

Il governo volto a rimuovere il finale di partita generazionale coincide con i principi della Costituzione federale

KUALA LUMPUR, 7 novembre 2023 – Il Consumer Choice Center (CCC) sostiene l'azione del governo volta a rimuovere il gioco generazionale dal disegno di legge 2023 sul controllo dei prodotti da fumo per la salute pubblica perché è contrario al principio di uguaglianza davanti alla legge. 

Il rappresentante del Malaysian Consumer Choice Center, Tarmizi Anuwar, ha dichiarato: "La decisione del governo di rimuovere le disposizioni sulla fine dei giochi generazionali deve essere sostenuta perché ciò coincide con lo spirito della Costituzione federale". 

“Il CCC era fortemente in disaccordo con il divieto proposto perché violava i diritti fondamentali dei malesi secondo cui tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto a pari protezione secondo la legge, come affermato nell’articolo 8 della Costituzione federale. La legge deve essere giusta per tutte le generazioni e per ogni gruppo della società. La legge non può dare un solo vantaggio a una generazione e privarla di un’altra”.

Tuttavia, Tarmizi ha sottolineato che il governo deve regolamentare immediatamente lo svapo per garantire la sicurezza dei consumatori ed evitare malintesi o miti su questo prodotto che riduce i danni.

“Il governo deve introdurre immediatamente leggi intelligenti per regolamentare lo svapo e garantire la sicurezza degli utenti e la protezione dei minori. L’assenza di questa legge espone i consumatori al rischio di prodotti sul mercato che non soddisfano le norme sanitarie”.

“Questa assenza fa sì che il pubblico non riceva informazioni accurate sullo svapo, che è il 95% più sicuro delle sigarette e può essere l’alternativa più importante per ridurre efficacemente i fumatori in Malesia”.

La Public Health England stima che lo svapo sia il 95% meno dannoso per la salute di chi lo utilizza rispetto alle sigarette normali. 

Uno degli ultimi studi di ricerca dell'Istituto di Psichiatria, Psicologia e Neuroscienze (IoPPN) del King's College di Londra, lo svapo può portare a una significativa riduzione dell'esposizione alle tossine che promuovono il cancro, le malattie polmonari e le malattie cardiovascolari.

“Questo è il momento migliore per il governo per porre fine al mito dello svapo e riconoscere la riduzione dei danni del tabacco come la principale strategia per ridurre i fumatori in Malesia”, ha concluso.

Il Personal Data Protection Act 2010 dovrebbe applicarsi al settore pubblico

KUALA LUMPUR, 26 ottobre 2023 – Il Consumer Choice Center (CCC) sollecita il governo, in particolare il Ministero del digitale e delle comunicazioni, a prendere in considerazione la modifica della legge sulla protezione dei dati personali del 2010 espandendo l'applicazione della legge al settore pubblico.  

Wakil Pusat Pilihan Pengguna Malesia, Tarmizi Anuwar berkata: “Il rappresentante del Malaysian Consumer Choice Centre, Tarmizi Anuwar, ha dichiarato: “È necessario che il Personal Data Protection Act 2010 venga esteso al settore pubblico al fine di migliorare la qualità dei dati sicurezza e trasparenza nel settore pubblico. In particolare, il rapporto sul panorama delle minacce di metà anno del 2023 redatto ieri da Cyber Security Malaysia ha mostrato che il settore governativo ha subito la più alta violazione o fuga di informazioni nella prima metà di quest’anno, pari al 22%.

Inoltre, secondo la quantità di dati trapelati per settore, il settore governativo è al secondo posto con il 28,67%, dietro al settore bancario con il 37,65%. Seguono le telecomunicazioni con il 20,98%, la logistica e i trasporti con il 9,67% e il commercio al dettaglio con il 3,02%.   

Attualmente, la legge 709 non si applica al governo federale, ai governi statali e alle loro agenzie, ma si applica solo alle transazioni commerciali di dati personali. 

“Attualmente, qualsiasi fuga di dati nel settore pubblico sarà indagata dai governi federale e statale, dalla National Cyber Security Agency (Nacsa), che è sotto la giurisdizione del Consiglio di sicurezza nazionale (MKN). Tuttavia, fino ad ora non esiste una struttura chiara riguardo al processo da intraprendere quando si verifica una fuga di informazioni nel settore pubblico”.

“Inoltre, non esiste alcun meccanismo che consenta ai privati di richiedere un risarcimento quando si verifica una fuga di notizie nel settore pubblico che causa agli utenti danni materiali come danni finanziari o danni non materiali come perdita di reputazione o oneri psicologici. Dovremmo prendere l’esempio del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea che è abbastanza completo poiché tiene conto del rischio di fuga di informazioni nel settore pubblico e del diritto degli utenti a chiedere un risarcimento”, ha affermato. 

Commentando i fattori e i punti deboli delle fughe di dati, come software vulnerabile, controllo debole degli accessi, divulgazione dei dati e problemi critici, Tarmizi ha suggerito al governo di migliorare e applicare le politiche e le procedure di protezione dei dati di un'organizzazione del settore pubblico. 

“Il settore pubblico deve aggiornare le procedure di protezione dei dati nel settore pubblico, ad esempio controllando l’accesso ai dati sensibili limitando l’accesso ai dati solo a determinati dipendenti o cancellando i dati che non vengono più utilizzati per evitare il rischio di violazioni interne e furto o perdita di dati .”

“Anche il settore pubblico deve passare a software più sicuri concentrandosi su standard e risultati piuttosto che fissare una singola tecnologia o soluzione e senza precludere l’uso di nuove tecnologie”, ha concluso Tarmizi.

Incoraggiare gli asili nido illegali a richiedere le licenze, ha esortato il governo

PETALING JAYA: Il governo dovrebbe stabilire un “periodo di autorizzazione” per incoraggiare gli asili nido illegali a registrarsi e ottenere licenze, ha affermato un gruppo di consumatori.

Tarmizi Anuwar, collaboratore nazionale malese del Consumer Choice Centre, ha affermato che il governo deve aumentare il monitoraggio e l'applicazione delle norme per identificare i centri di assistenza non registrati e gli operatori sanitari non qualificati.

“È molto importante che gli operatori (e) gli insegnanti degli asili nido siano formati nell’educazione della prima infanzia. Lavoratori o insegnanti non formati possono mettere in pericolo la sicurezza dei bambini e non essere in grado di fornire un'istruzione efficace”, ha detto a FMT.

Il 10 ottobre, un bambino di due mesi è morto in un asilo nido a Kota Damansara, Petaling Jaya. Il centro non era registrato presso il dipartimento di assistenza sociale.

“Il governo deve istituire un periodo di inserimento nella lista bianca degli asili nido e dare agli imprenditori l’opportunità di registrarsi e rispettare le linee guida create ai sensi del Child Care Center Act del 1984”, ha affermato.

Leggi il testo completo qui

I rischi per la sicurezza informatica di TikTok richiedono un’azione forte da parte del governo

IL Ministero del digitale e delle comunicazioni dovrebbe intraprendere azioni severe contro TikTok per non aver rispettato le leggi operative in Malesia e per aver esposto i consumatori a pericolosi rischi per la sicurezza informatica.

Il Consumer Choice Center (CCC) ha esortato il governo a essere fermo e a rivalutare immediatamente l'opportunità di consentire l'uso dell'applicazione TikTok in Malesia poiché la piattaforma di hosting video non ha rispettato le linee guida operative stabilite .

"Anche questo è molto preoccupante perché TikTok è in grado di raccogliere dati sensibili dei consumatori anche se il consumatore non ha salvato né condiviso i propri contenuti o è stato preso senza la chiara consapevolezza del consumatore", ha sottolineato Tarmizi Anuwar, associato di CCC Malaysia, in una dichiarazione ai media.

“Questi includono marca e modello del dispositivo, versione del sistema operativo (OS), operatore di telefonia mobile, cronologia di navigazione, nomi e tipi di applicazioni e file, connessione wireless e geolocalizzazione. Naturalmente, ciò può esporre i consumatori a rischi per la sicurezza informatica”.

Nel giugno 2022, Buzzfeed ha rivelato che i dipendenti della sede centrale di ByteDance (proprietaria di TikTok) in Cina avevano accesso ai dati dei consumatori statunitensi nonostante TikTok avesse inizialmente affermato che tutti i dati dei consumatori statunitensi erano archiviati nei data center degli Stati Uniti e di Singapore.

Leggi il testo completo qui

CCC si sente delusa dal fatto che Generational Endgame venga ancora mantenuto e ritiene che ciò potrebbe mettere a rischio i consumatori

KUALA LUMPUR, 5 ottobre 2023 – Il Consumer Choice Center (CCC) è deluso dalla decisione del governo di mantenere il gioco generazionale nel disegno di legge sul controllo dei prodotti da fumo per la salute pubblica 2023, che sarà presentato martedì della prossima settimana per la seconda lettura.

Tarmizi Anuwar è deluso perché non ci sono molti cambiamenti che saranno apportati dal governo a questo disegno di legge nonostante abbia attraversato due volte il processo di valutazione a livello di comitato ristretto speciale per mantenere l'attuazione del gioco finale generazionale. 

È del parere che il governo dovrebbe tenere conto delle opinioni delle varie parti in modo serio ed equo quando si svolgono le trattative e adottare un approccio politico basato sull'evidenza. I consumatori hanno dato suggerimenti per migliorare, ma non sono stati presi sul serio. 

Con questa implementazione, ovviamente, lo sforzo per ridurre i fumatori in Malesia sarà vano perché l’implementazione di questo finale generazionale aumenterà la domanda di sigarette del mercato nero in Malesia. 

Fino ad ora, le sigarette illegali in Malesia sono rimaste elevate al 55,3% nel maggio di quest'anno, con solo un leggero calo rispetto al 56,6% nel 2022. Sebbene siano passati molti anni, non esiste ancora una strategia seria ed efficace per combattere il contrabbando di sigarette nel paese. .

In risposta alla dichiarazione del presidente della Commonwealth Medical Association, Dr Muruga Raj Rajathurai, secondo cui se questo disegno di legge non verrà approvato, i bambini saranno esposti allo svapo senza restrizioni, Tarmizi ha affermato che si tratta di un'affermazione fuorviante perché lo svapo può essere regolato senza dover passare attraverso la fase finale generazionale. 

Noi di CCC chiediamo da tempo al governo di regolamentare immediatamente lo svapo in modo saggio e coerente. In caso contrario, gli utenti continueranno ad accedere solo a prodotti non regolamentati. 

Per prevenire lo svapo da parte dei minorenni, proponiamo normative intelligenti e applichiamo rigorosi limiti di età sui dispositivi e sui liquidi di svapo nel punto vendita e utilizziamo la moderna tecnologia di autenticazione per le vendite online. 

Questa regolamentazione può essere attuata senza la necessità di passare attraverso il finale generazionale ed è stata dimostrata con successo in Svezia. Il primo paese senza fumo è riuscito a ridurre il tasso di fumo dal 15% al 5,6% in 15 anni attraverso una strategia volta a fornire prodotti alternativi in modo ampio e ben informato. 

Inoltre, secondo Tarmizi, la proposta del governo di introdurre multe per gli acquirenti di sigarette o vaporizzatori che abbiano compiuto 18 anni nel gruppo GEG graverà sui consumatori. 

Una grande sfida è se coloro che rientrano nella categoria dei giochi finali generazionali hanno iniziato a fumare sigarette e vogliono smettere di fumare, ma non hanno accesso a prodotti alternativi. Ciò renderà loro difficile smettere e allo stesso tempo continueranno a rischiare di essere multati se preso. Questo ambiente non aiuta l'utente a smettere ed è ancora più gravoso.

Riteniamo che i fumatori dovrebbero avere accesso a validi prodotti alternativi alla nicotina con effetti negativi sulla salute significativamente inferiori rispetto alle sigarette.

L’industria deve evidenziare gli sforzi volti alla sostenibilità

LETTERE: Ho letto con grande interesse il rapporto “Il CCC richiede un processo decisionale informato per contrastare la percezione negativa dell’olio di palma” (NST, 22 settembre).

La cosa più interessante è stata l'affermazione del rappresentante del Consumer Choice Center (CCC), Tarmizi Anuwar, secondo cui “i consumatori e le industrie devono anche essere diligenti nel 'tagliare un po' di rumore' per rivelare il vero valore dei prodotti”.

Le piattaforme multimediali, come NST, svolgono un ruolo fondamentale nell'informare i consumatori. 

Seguo il settore dell'olio di palma da oltre un decennio.

In quanto consumatore coscienzioso, non è stato facile acquistare beni che non abbiano un impatto sull’ambiente.

Tuttavia, se si deve credere ai media o ai social media, allora è facile assumere un sentimento anti-olio di palma considerando l’enorme quantità di “rumore” contro l’olio di palma.

Leggi il testo completo qui

Il CCC chiede di coltivare l’educazione del consumatore e il processo decisionale informato

Il Consumer Choice Center (CCC), un gruppo no-profit di difesa dei consumatori, esorta i consumatori a informarsi con informazioni accurate e complete prima di formarsi opinioni su prodotti di uso quotidiano come l’olio di palma.

A questo proposito, secondo il rappresentante del CCC Tarmizi Anuwar, sia i consumatori che le industrie devono essere diligenti nel superare le voci per rivelare il vero valore dei prodotti.

Commentando un recente articolo in Berita Harian del dottor Roger Clemens che evidenzia l’incomprensione e la disinformazione sull’olio di palma, Tarmizi ha affermato:

“L’olio di palma è un elemento fondamentale nello sviluppo di farmaci, vitale per i progressi della medicina e un caso di studio nel crescente bisogno di pratiche sostenibili. Tuttavia, la storia dell’olio di palma oggi è piena di disinformazione e false accuse. Un esame più approfondito non è solo essenziale, ma è una responsabilità che tutti dobbiamo condividere”.

CCC sostiene un approccio proattivo e informato alle scelte dei consumatori, in particolare quelle riguardanti prodotti controversi come articoli di uso quotidiano e beni di consumo quotidiani.

Leggi il testo completo qui

Garantire che la politica di fine partita generazionale sia realizzabile nel ridurre la prevalenza del fumo in Malesia, afferma l'organismo dei consumatori

KUALA LUMPUR: I politici dovrebbero approfondire la politica Generational Endgame (GEG), assicurandosi che offra un metodo pratico e raggiungibile per ridurre la prevalenza del fumo in Malesia.

Il rappresentante del Malaysian Consumer Choice Center (MCCC), Tarmizi Anuwar, ha affermato che il governo deve anche portare avanti un processo di coinvolgimento più significativo e di qualità per garantire che tutte le parti interessate siano adeguatamente coinvolte nel processo di consultazione. 

"Non vogliamo solo ricevere una presentazione di 10-15 minuti senza avere alcuna ulteriore discussione dopo", ha detto Tarmizi in una nota.

CCC ha recentemente pubblicato un rapporto intitolato Tavola rotonda sul controllo dei prodotti da fumo nella sanità pubblica: margini di miglioramento.

Lo scopo principale della tavola rotonda è quello di ottenere punti di vista alternativi da esperti in vari campi e valutare ed esaminare in modo completo il disegno di legge considerando gli aspetti sanitari, legali, economici e di fattibilità. 

Leggi il testo completo qui

Descrizione