fbpx

Con Bill Wirtz

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει τα νέα δασμολογ ικά μέτρα που θα προτείνει / εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Το να αφήσει όμως τον Τραμπ να “κερδίσει” τον εμπορικό πόλεμο θα ήταν πολύ εξ υπνότερο.

Ο Τραμπ και οι δασμοί

Η αναφορά του ονόματος του Τραμπ στις Βρυξέλλες (την πρωτεύουσα της Ευρωπα ϊκής Ένωσης) προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο Τραμπ δεν είναι μόνο αντιδημοφιλής, αλλά και θεωρείται στην καλύτερη ερίπτωση απληροφόρητος και στη χειρότερη κακόβουλος. Quando si tratta di un'attività commerciale, si prega di fare attenzione a ciò che è successo. ν εμπορικό πόλεμο αποκαλύπτει το επίπεδο του αναστοχασμού στην Ευρώπη. Πολλά λέγονται για τους δασμούς που επιβάλλονται επί των ευρωπαϊκών προϊ όντων, και η ρητορική των Βρυξελλών είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκ ίνησαν πρώτες τον εμπορικό πόλεμο, υποχρεώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανταπόδοση.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που εφάρμοσε πρώτη τους σημαντικότερους φραγμούς στο εμπόριο δεν τους πέρασε από το μυαλό.

Στις 18 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια εντολή διαπραγμάτευσης για τις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι κάθε νέο μέτρο δασμών που θα λαμβάνεται από τ ην Ουάσινγκτον, θα αντιμετωπίζεται με επιβολή ανταποδοτικών δασμών στην Ευ ρώπη.

Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Cecilia Malmström προειδοποίησε πως αν ο Τραμπ αποφασίσει να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους στο εμπόριο “έχουμε προχωρήσει την εσωτερική μα ς προετοιμασία ώστε να ανταποδώσουμε. Quando si tratta di un'attività di ricerca, quando si tratta di un'attività commerciale σμα στις διαπραγματεύσεις” όπως δήλωσε.

Ο ρόλος των τροφίμων

Κατά το διάστημα 2010-2014, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαπραγματεύτηκαν τη Διατλαντική Ε μπορική και Επενδυτική Σχέση (Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti – ΤΤΙΡ). Οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν μετά από έντονες διαμαρτυρίες στην Ευ ρώπη που πίεσαν τις Βρυξέλλες να διακόψουν τις συνομιλίες. Καταστροφολόγοι ακτιβιστές εναντίον της ελευθερίας του εμπορίου προειδοπ οίησαν τους Ευρωπαίους έναντι της απειλής της εισαγωγής αγαθών από τις Η νωμένες Πολιτείες, όπως τροφίμων γενετικών μεταλλαγμένων οργανισμών.

Η εισαγωγή όμως τροφίμων που παρήχθησαν βάσει διαφορετικών προτύπων από τους κανονισμούς της ΕΕ δεν “υπονομεύει” κατ' ελάχιστο τα ευρωπαϊκά πρότυπ a. Εφόσον οι καταναλωτές γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων, η αμοιβαία α ναγνώριση των προτύπων δεν απειλεί την νομοθεσία κανενός μέρους.

Μια έκθεση της Foodwatch, μιας γερμανικής ΜΚΟ που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται τους καταναλωτές, αντιμετωπίζει ομοίως την ιδέα του ελεύθερου εμπορίου με περιφρόνηση. Αυτό καταφαίνεται με σαφήνεια σε ένα κεφάλαιο που αφορά τις εμπορικές σχέ σεις του Μεξικού στη σελίδα 47. Οι ερευνητές γράφουν:

“Το 2001, το Μεξικό εισήγαγε έναν φόρο επί όλων των αναψυκτικών που χρησιμο ποιούν γλυκαντικά εκτός της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (πχ με ζάχαρη από τεύτ λα, ή ισογλυκόζη, ένα σιρόπι που κατασκευάζεται από άμυλο καλαμποκιού ή σταρ ιού). Η εξαίρεση των αναψυκτικών που χρησιμοποιούν ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο προσ τάτευσε την παραγωγή ζαχαροκάλαμου της χώρας”.

Per quanto riguarda, εξηγούν ότι αυτού του είδους οι φόροι απειλούνται από τους εμπορικούς κανόνες του ΠΟΕ και ότι οι λομπίστες του κλάδου αντιτάσσονται σ' αυτούς υποστηρίζοντας ότι αποτελούν “μια μορφή εμπορικής αρνητικής διάκρι σης”. Η ΕΕ βεβαίως είναι γνωστή για τις πρακτικές εμπορικής διάκρισης που εφα ρμόζει και έχουν ως στόχο την προστασία των δικών της παραγωγών, όπως τη διαβόητη απαγόρευση του βοδινού κρέατος που έχει υποστεί επεξεργασία με την ορμόνη 17β-οιστραδι όλη. Αυτού του είδους ο γεωργικός προστατευτισμός είναι πάντα ένα μείζον διαφ ιλονικούμενο σημείο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, οπότε είναι σίγουρα π αράδοξο να αναδεικνύεται από τους ακτιβιστές εναντίον του εμπορίου.

Ο τόνος της έκθεσης υπογραμμίζεται από την παρακάτω δήλωση ενός από του con Thomas Fritz κατά τη συνέντευξη τύπου της Foodwatch: “Το συμπέρασμά μας είναι ότι λόγω αυτών των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, το εμπόριο τροφίμων όντως πιθανότατα θα αυξηθεί και μαζί μ' αυτό θα αυξηθούν και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές και το περιβάλλον”.

Ξεχάστε τις ανησυχίες για τη δημοκρατία, τις δικαστικές διαδικασίες ή α κόμη και τα πρότυπα των τροφίμων: αυτοί οι ακτιβιστές αντιτάσσονται στο ελε ύθερο εμπόριο ούτως ή άλλως, γιατί αυξάνει το εμπόριο τροφίμων. Για ποιον ακριβώς “κίνδυνο για τους καταναλωτές” μιλάμε; Τον κίνδυνο των περισσότερων επιλογών; Και σε ποιον ακριβώς “κίνδυνο” εκθέτουμε τους παραγωγούς της Νότιας Αμερικ ής; Στον κίνδυνο να αυξηθεί η παραγωγή και η οικονομική τους ευημερία;

Nel caso di "κερδίσει", αψηφώντας τους ακτιβιστές που αντιτάσσο νται στο ελεύθερο εμπόριο

Τι θα χρειαζόταν να γίνει για να “κερδίσει” ο Ντόναλντ Τραμπ τον εμπορικό π όλεμο; Ουσιαστικά, ο Τραμπ υποστηρίζει την εξάλειψη όλων των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών. Το μfoνο που χρειάζεται να κάνει η ευρωπαϊκή ένωση είice ν π πει στον τραμπ “κέρδισες” και ν αναλέ αέ αν απ α που εισήγαγε στο παρελθόν. Αυτό θα ανοίξει την αγορά προσφέροντας φθηνότερα προϊόντα στους Ευρωπαίο υς καταναλωτές και θα επιτρέψει στον Τραμπ να προσεγγίσει τον στόχο του μια ς βάσης μηδενικών δασμών.

Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί καθώς η έννοια της “νίκης” είναι στον ί διο βαθμό πολιτικοποιημένη στις Βρυξέλλες όσο και σε μια πολιτική συγκέντ ρωση του Τραμπ. ¨Ετσι, την επόμενη φορά που θα δείτε να γυρίζουν τα μάτια στην Ευρώπη ότα Per quanto riguarda la ricerca e l'uso, la maggior parte delle persone e dei suoi amici Sì, quando il problema è quello di trovare una soluzione.

Di Bill Wirtz e Young Voices Advocate e del Consumer Choice Center.

Condividere

Seguire:

Altri post

Iscriviti alla nostra Newsletter

Descrizione
it_ITIT