fbpx

Του Bill Wirtz

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει τα νέα δ . Το να αφήσει όμως τον Τραμπ να "κερδίσει" τον εμπορικό πόλεμο θα ήτα ν πολύ εξυπνότερο.

Ο Τραμπ και οι δασμοί

Η αναφορά του ονόματος του Τραμπ στις Βρυξέλλες (την πρωτεύουσα τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης) προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο Τραμπ δεν είναι μόνο αντιδημοφιλής, αλλά και θεωρείται στην καλύ τερη περίπτωση απληροφόρητος και στη χειρότερη κακόβουλος. Το αν αυτά είναι ακριβή είναι μια άλλη ιστορία, όμως η διαμάχη σχετ ικά με τον εμπορικό πόλεμο αποκαλύπτει το επίπεδο του αναστοχασμού στην Ευρώπη. Plus ών προϊόντων, και η ρητορική των Βρυξελλών είναι πως οι Ηνωμένες Πο λιτείες ξεκίνησαν πρώτες τον εμπορικό πόλεμο, υποχρεώνοντας την Ευ ρωπαϊκή Ένωση σε ανταπόδοση.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που εφάρμοσε πρώτη τους σημαντικότερους φραγμούς στο εμπόριο δεν τους πέρασε από το μυαλό.

Στις 18 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια εντολή διαπραγμάτευσης για τις εμπορικές συνομιλίες με τις Ην ωμένες Πολιτείες. Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι κάθε νέο μέτρο δασμών που θα λαμβάνε ται από την Ουάσινγκτον, θα αντιμετωπίζεται με επιβολή ανταποδοτικ ών δασμών στην Ευρώπη.

Η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Cecilia Malmström προειδοποίησε πως αν ο Τραμπ αποφα σίσει να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους στο εμπόριο ην εσωτερική μας προετοιμασία ώστε να ανταποδώσουμε. Αν συμβεί αυτό είμαστε έτοιμοι, και θα έχει ένα ιδιαίτερα επιβλαβέ ς αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις” όπως δήλωσε.

Ο ρόλος των τροφίμων

Κατά το διάστημα 2010-2014, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαπραγματεύτηκαν τη Διατλα ντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement – ΤΤΙΡ). Οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν μετά από έντονες διαμαρτυρίες στην Ευρώπη που πίεσαν τις Βρυξέλλες να διακόψουν τις συνομιλίες. Καταστροφολόγοι ακτιβιστές εναντίον της ελευθερίας του εμπορίου προειδοποίησαν τους Ευρωπαίους έναντι της απειλής της εισαγωγής α γαθών από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως τροφίμων γενετικών μεταλλαγ μένων οργανισμών.

Η εισαγωγή όμως τροφίμων που παρήχθησαν βάσει διαφορετικών προτύ πων από τους κανονισμούς της ΕΕ δεν "υπονομεύει" κατ' ελάχιστο τα ευρ ωπαϊκά πρότυπα. Εφόσον οι καταναλωτές γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων, η αμ οιβαία αναγνώριση των προτύπων δεν απειλεί την νομοθεσία κανενός μ έρους.

Μια έκθεση της Foodwatch, αλωτές, αντιμετωπίζει ομοίως την ιδέα του ελεύθερου εμπορίου με περ ιφρόνηση. Αυτό καταφαίνεται με σαφήνεια σε ένα κεφάλαιο που αφορά τις εμπορ ικές σχέσεις του Μεξικού στη σελίδα 47. Οι ερευνητές γράφουν

« Το 2001, το Μεξικό εισήγαγε έναν φόρο επί όλων των αναψυκτικών που χρ ησιμοποιούν γλυκαντικά εκτός της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (πχ με ζά χαρη από τεύτλα, ή ισογλυκόζη, ένα σιρόπι που κατασκευάζεται από άμ υλο καλαμποκιού ή σταριού). Η εξαίρεση των αναψυκτικών που χρησιμοποιούν ζάχαρη από ζαχαροκά προστάτευσε την παραγωγή ζαχαροκάλαμου της χώρας ».

Στη συνέχεια, εξηγούν ότι αυτού του είδους οι φόροι απειλούνται απ ό τους εμπορικούς κανόνες του ΠΟΕ και ότι οι λομπίστες του κλάδου α " ρικής αρνητικής διάκρισης ». Η ΕΕ βεβαίως είναι γνωστή για τις πρακτικές εμπορικής διάκρισης π ου εφαρμόζει και έχουν ως στόχο την προστασία των δικών της παραγωγ ών, όπως τη διαβόητη απαγόρευση υποστεί επεξεργασία με την ορμόνη 17β- οιστραδιόλη. Αυτού του είδους ο γεωργικός προστατευτισμός είναι πάντα ένα μείζ ον διαφιλονικούμενο σημείο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, οπότε είναι σίγουρα παράδοξο να αναδεικνύεται από τους ακτιβιστές εναντ ίον του εμπορίου.

Ο τόνος της έκθεσης υπογραμμίζεται από την παρακάτω δήλωση ενός α πό τους συγγραφείς της, του Thomas Fritz κατά τη συνέντευξη τύπου της Foodwatch: " " αυτό θα αυξηθούν και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές και το περιβά λλον ».

Ξεχάστε τις ανησυχίες για τη δημοκρατία, τις δικαστικές διαδικασί ες ή ακόμη και τα πρότυπα των τροφίμων : αυτοί οι ακτιβιστές αντιτάσ σονται στο ελεύθερο εμπόριο ούτως ή άλλως, γιατί αυξάνει το εμπόριο τροφίμων. Για ποιον ακριβώς "κίνδυνο για τους καταναλωτές" μιλάμε; Τον κίνδυνο των περισσότερων επιλογών ; Και σε ποιον ακριβώς "κίνδυνο" εκθέτουμε τους παραγωγούς της Νότια ς Αμερικής ; Στον κίνδυνο να αυξηθεί η παραγωγή και η οκκονομική τους ευημερία;

Να αφήσουμε τον Τραμπ να "κερδίσει", αψηφώντας τους ακτιβιστές που α ντιτάσσονται στο ελεύθερο εμπόριο

Τι θα χρειαζόταν να γίνει για να "κερδίσει" ο Ντόναλντ Τραμπ τον εμπ ορικό πόλεμο ; Ουσιαστικά, ο Τραμπ υποστηρίζει την εξάλειψη όλων των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πει στο ν Τραμπ "κέρδισες" και να ανακαλέσει τα ανταποδοτικά μέρα που εισήγα γε στο παρελθόν. Αυτό θα ανοίξει την αγορά προσφέροντας φθηνότερα προϊόντα στους Ε υρωπαίους καταναλωτές και θα επιτρέψει στον Τραμπ να προσεγγίσει τ ον στόχο του μιας βάσης μηδενικών δασμών.

Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί καθώς η έννοια της « νίκης » είναι σ τον ίδιο βαθμό πολιτικοποιημένη στις Βρυξέλλες όσο και σε μια πολι τική συγκέντρωση του Τραμπ. ¨Ετσι, την επόμενη φορά που θα δείτε να γυρίζουν τα μάτια στην Ευρώ πη όταν αναφέρεται ο εμπορικός πόλεμος, έχετε κατά νου ότι κι εδώ στ η Γηραιά Ήπειρο, η κατάσταση δεν είναι στην πραγματικότητα καλύτερ η.

Ο Bill Wirtz είναι Young Voices Advocate και εργάζεται ως αναλυτής πολιτικών στο Consumer Choice Center.

Partager

Suivre:

Plus de messages

Abonnez-vous à notre newsletter

proche
fr_FRFR