fbpx

Často v Česku nadáváme na „ten zlý Brusel“ a na to, jak „nikým nevolení úředníci rozhodují o tom, co se smí a co se nesmí“. Jenže v praxi my, kdo se staráme o práva spotřebitelů, vidíme, jak to realně funguje. Skutečně jsou tu úředníci s dost extremistickými návrhy. Ale také volení zástupci Evropanů ze všech členských států, kteří se tomu nebojí učinit přítrž.

Možná překvapí, že EU reguluje i takové věci, jako jsou vonné esenciální oleje. Ale ono je to logické: jde o zboží, které přichází na jednotný evropský trh, a platí, že abychom nemuseli mít sedmadvacet různých pravidel, je pro výrobce kdekoliv v Evropě lepší mít jedny platné všude. A nemuset se starat o různé tippy regiscí, regulací e požadavků.

Možná take překvapí, že jde o miliardy. Evropské země patří k předním světovým produntům těchto olejů. Dvěma nejvýznamnějšími příklady jsou Bulharsko, kde se vyrábí světově proslulý růžový olej z údolí Kazanlak e jehož vývoz činí 92 milhões de eur, e Francie, která je třetím největš ím vývozcem levandule na světě (458 milhões de euros).

Česko tak velkým produzentem není, ale je příjemcem výhod, které vyplývají z jednotného evropského trhu v kosmetickém průmyslu, který je na esenciálních olejích do značné míry závislý. Až 992 derivatů esenciálních olejů je součástí běžně dostupných šamponů, desodorante e dalších kosmetických přípravků, které denně používáme. Objem trhu s tímto kosmetickým zbožím má v Česku letos dosáhnout podle odhadů objectmu prřes 33 miliard korun.

Jenže příliš opatrná Evropská agência pro chemické látky (ECHA) už dříve rozhodla, že omezí distribuci klíčových látek pro kosmetický průmysl. A ECHA vyznává takzvaný absolutistický „přístup založený na nebezpečnosti“, který omezuje jakékoli směsi, pokud byť jen jediná chemická složka může být hypoteticky nebezpečná při laboratorních testech. Um óleo essencial de jednoho pytle é potencialmente nebezpečnými umělými látkami.

O parlamento europeu mel ale jiný názor. Začátkem října přijal nové právní předpisy, které mění status esenciálních olejů v rámci celoevropských pravidel pro klasifikaci, označování e balení látek a směsí. Místo omezujícího přístupu byrokratů parlament seznal, že zcela přírodní e bezpečné extrato budou zařazené do categoria látek přírodního a botanického původu a nikoli v jednom nařízení s organickými insecticida, kam o pravdu nepatří.

Lekcí z celé kauzy je několik. Zaprvé, je dobře, že europoslanci dbají na zájem svých voličů především v době, kdy opravdu není zájmem kohokoli zvyšovat životní náklady lidí, což je obvykle vedlejší účinek jakýchkoli omezují cích ustanovení v evropské nebo národní legilativě. Díky této „drobné“ změně Evropského parlamentu si celé odvětví ekonomiky polepší ou stovky milionů eur.

Schválením v Evropském parlamentu to ale nekončí. Aby nová legislativa vstoupila v platnost, je potřeba, aby změny posvětila e Rada Evropské unie a Evropská komise v rámci takzvaného interinstitucionálního trilogu, kdy mezi sebou evropské orgány uzavírají potřebné kompromisy. Eu sei que a maioria das pessoas está primárně na família, que regulamenta o local nakonec spotřebitelům e snažily se je snížit com nejvíce.

Um druhé poučení z této kauzy je také v tom, že demokraticky volení zástupci por měli nastavit jiná pravidla pro byrokracii, aby například ECHA změnila svůj přístup z absolutního pohledu na bezpečnost na vyváženějš í přístup založený na vnímání e analisar rizik. Existe um empirické důkazy o tom, že esenciální oleje jsou pro lidi e životní prostředí neškodné a agentury by měly brát v úvahu i ekonomické a sociální důsledky svých rozhodnutí na členské estáty i região. Política pak budou mít méně práce v přípravě legislação av opravování chyb úředníků.

Publicado originalmente aqui

Compartilhar

Seguir:

Mais postagens

Assine a nossa newsletter

Role para cima
pt_BRPT