fbpx

Jak zadbać o bezpieczeństwo
danych i prywatność konsumentów

Niniejsza analiza pochyla się nad problemem ryzyka dla prywatności i bezpieczeństwa danych europejskich konsumentów. Wskazujemy na nieefektywność obecnych regulacji prawnych w tej kwestii oraz proponujemy zmiany prawne i inne Rozwiązania w celu zminimalizowania zagrożenia.

Zakres analisa:

  • Do kluczowych interesów konsumentów należą nie tylko niskie ceny i szybka adaptacji wartościowych, nowych technologii, ale także bezpieczeństwo prywatnych danych.
  • Kiedy państwo lub prywatne przedsiębiorstwa osłabiają techniczne środki ochrony prywatności konsumentów (jak szyfrowanie), narażają konsumentów na poważne szkody (np. przestępstwa finansowe, czy kradzież to żsamości)
  • W tej analizie skupiamy się na problemie podatności urządzeń elektronicznych i oprogramowania na złośliwe, niepożądane ingerencje. Interessado em obter produtos de qualidade e usar o consumento de dostarczane, jak e infrastruktura.

Zalecenia:

  • Konsumentom najlepiej służy polityka oparta na dowodach (política baseada em evidências). Tępe narzędzia, jak całkowite zakazy importu produktu jedynie w oparciu o kraj jego pochodzenia, powinny być postrzegane jako ostateczne.
  • Zalecamy wprowadzenie lub rozszerzenie stosowania odpowiedzialności prawnej przedsiębiorców używających lub sprzedających oprogramowanie oraz urządzenia elektroniczne, którzy wystawiają konsumentów na ryzyko nielegalnych, zło śliwych ingerencji w ich dane. Osobista odpowiedzialność dyrektorów przedsiębiorstw może być warta rozważenia.
  • Standardy odpowiedzialności prawnej powinny iść w parze z programem certyfikacji bezpieczeństwa urządzeń i oprogramowania (jak przewidziane jest to w nowym “Akcie o cyberbezpieczeństwie” Unii Europejskiej). Podejście proponowane przez Komisję Europejską w jej najnowszych zaleceniach dotyczących sieci 5G w pełni pokrywa się z naszymi zaleceniami.
  • Promowanie skutecznego szyfrowania danych i bezpiecznych metod autoryzacji powinno stanowić istotny element wysiłków na rzecz ochrony danych konsumenckich.
Role para cima
pt_BRPT