fbpx

Autor: Emil Panzaru

Esenciální oleje jako nebezpečné látky? Parlamento europeo zachránil mnohamiliardový byznys

Často v Česku nadáváme na „ten zlý Brusel“ a na to, jak „nikým nevolení úředníci rozhodují o tom, co se smí a co se nesmí“. Jenže v praxi my, kdo se staráme o práva spotřebitelů, vidíme, jak to reálně funguje. Skutečně jsou tu úředníci s dost extremistickými návrhy. Ale také volení zástupci Evropanů ze všech členských států, kteří se tomu nebojí učinit přítrž.

Možná překvapí, že EU reguluje i takové věci, jako jsou vonné esenciální oleje. Ale ono je to logické: jde o zboží, které přichází na jednotný evropský trh, a platí, že abychom nemuseli mít sedmadvacet různých pravidel, je pro výrobce kdekoliv v Evropě lepší mít jedny platné všude. A nemuset se starat o různé typy registrací, regulací a požadavků.

Možná také překvapí, že jde o miliardy. Evropské země patří k předním světovým productorestům těchto olejů. Dvěma nejvýznamnějšími příklady jsou Bulharsko, kde se vyrábí světově proslulý růžový olej z údolí Kazanlak a jehož vývoz činí 92 millones de euros, a Francie, která je třetím největš ím vývozcem levandule na světě (458 millones de euros).

Česko tak velkým producentem není, ale je příjemcem výhod, které vyplývají z jednotného evropského trhu v kosmetickém průmyslu, který je na esenciálních olejích do značné míry závislý. Až 992 derivatů esenciálních olejů je součástí běžně dostupných šamponů, desodorantů a dalších kosmetických přípravků, které denně používáme. Objem trhu s tímto kosmetickým zbožím má v Česku letos dosáhnout podle odhadů objemu přes 33 mililiard korun.

Jenže příliš opatrná Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) už dříve rozhodla, že omezí distribuci klíčových látek pro kosmetický průmysl. ECHA vyznává takzvaný absolutistický „přístup založený na nebezpečnosti“, který omezuje jakékoli směsi, pokud byť jen jediná chemická složka může být hipoteticky nebezpečná při laboratorních testech. A esenciální oleje dala do jednoho pytle s potenciálně nebezpečnými umělými látkami.

Parlamento europeo měl ale jiný názor. Začátkem října přijal nové právní předpisy, které mění status esenciálních olejů v rámci celoevropských pravidel pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Místo omezujícího přístupu byrokratů parlament seznal, že zcela přírodní a bezpečné extrakty budou zařazené do kategorie látek přírodního a botanického původu a nikoli v jednom nařízení s organickými insekticidy, kam opravdu nepatří.

Lekcí z celé kauzy je několik. Zaprvé, je dobře, že europoslanci dbají na zájem svých voličů především v době, kdy opravdu není zájmem kohokoli zvyšovat životní náklady lidí, což je obvykle vedlejší účinek jakýchkoli omezující ch ustanovení v evropské nebo národní legilativě. Díky této „drobné“ změně Evropského parlamentu si celé odvětví ekonomiky polepší o stovky millones de euros.

Schválením v Evropském parlamentu to ale nekončí. Aby nová legislativa vstoupila v platnost, je potřeba, aby změny posvětila i Rada Evropské unie a Evropská komise v rámci takzvaného interinstitucionálního trialogu, kdy mezi sebou evropské orgány uzavírají potřebné kompromisy. Je zásadní, aby členské státy měly primárně na paměti náklady, které regulace přináší nakonec spotřebitelům a snažily se je snížit co nejvíce.

A druhé poučení z této kauzy je také v tom, že demokraticky volení zástupci by měli nastavit jiná pravidla pro byrokracii, aby například ECHA změnila svůj přístup z absolutního pohledu na bezpečnost na vyváženější p řístup založený na vnímání a analýze rizik. Existují empirické důkazy o tom, že esenciální oleje jsou pro lidi i životní prostředí neškodné a agentury by měly brát v úvahu i ekonomické a sociální důsledky svých rozhodnutí na členské státy i region. Politici pak budou mít méně práce v přípravě legislativy av opravování chyb úředníků.

Publicado originalmente aquí

¿Estamos siendo testigos de las primeras fisuras en el enfoque de la UE de “más vale prevenir que curar”?

Una nueva enmienda a la normativa de la UE sobre aceites esenciales significa una victoria para los consumidores y la industria europeos

Una buena formulación de políticas significa corregir errores desafortunados. Por esta razón, es maravilloso ver al Parlamento Europeo abordar las onerosas normas sobre aceites esenciales. En la votación plenaria de hoy, los diputados aprobaron enmienda 32, diseñado para ajustar Clasificación, Etiquetado y Envasado (CLP)regulaciones. En lugar de agrupar los aceites esenciales bajo la etiqueta ambigua de mezclas que contienen más de una sustancia, cualquier emulsión natural de agua o vapor ahora se describirá con mayor precisión como sustancias de origen botánico natural, al margen de las reglas ya existentes. (UE) nº 1107/2009 y (UE) nº 528/2012 para insecticidas orgánicos.

La propuesta mejora significativamente la sentencia de la Agencia de Sustancias Químicas de la Unión Europea (ECHA). El plan inicial se basaba en una mentalidad de riesgo, que no permitía ningún riesgo siempre que una sola parte de una sustancia pudiera ser problemática en un entorno de laboratorio hipotético. Además, equiparó los aceites esenciales con compuestos artificiales peligrosos cuando toda la evidencia disponible sugiere que son naturales y perfectamente seguros. Como resultado, lo más probable es que la ECHA hubiera restringido la compra o venta de aceites esenciales a través de Reglamento UE 2021/1902.

Las regulaciones originales sólo habrían añadido más leña al fuego que enfrentan los consumidores. La tasa de inflación en toda la UE sigue siendo alta en 4.3%, una cifra muy por encima del objetivo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo de 2%. Los precios más altos se traducen en un aumento general de los precios, lo que hace más difícil para los europeos comunes llegar a fin de mes. Gracias a las regulaciones adicionales, los pocos productos disponibles se habrían encarecido debido a los costos adicionales de cumplimiento, lo que habría impulsado aún más los aumentos de precios. En el peor de los casos, los compradores comunes y corrientes podrían haberse visto privados de algunos de sus perfumes, champús y kits de maquillaje favoritos (que contienen al menos novecientos mil). noventa y dos sustancias derivados de rosa, manzanilla, limón, corteza de árbol u otros componentes naturales).

La enmienda evitará cualquiera de las dos situaciones: los aceites esenciales nunca tendrán que retirarse del mercado debido a preocupaciones de seguridad infundadas ni cumplir con reglas y regulaciones de etiquetado adicionales. Los consumidores pueden disfrutar de los mismos artículos a precios asequibles.

Los productores de los estados miembros europeos también tienen motivos para celebrar la seguridad que la enmienda aporta a sus negocios. Francia podría haber perdido su posición como segundo proveedor de lavanda y tercer exportador de la planta, y 458 millones de euros en las exportaciones. El valle búlgaro de Kazanlak es famoso en todo el mundo por su aceite de rosas. Sólo de él se produjeron dos toneladas de aceites esenciales, que luego se exportaron para 92 millones de euros anualmente. Los trabajadores y empresas búlgaros que estaban razonablemente preocupados por las implicaciones de las acciones de la ECHA ahora pueden respirar colectivamente aliviados. También pueden hacerlo las 4.500 familias de Reggio Calabria, Italia, responsables de la recolección 95% de toda la bergamota alrededor del mundo. Italia 174 millones de euros en exportaciones están seguros y protegidos.

Los actores más pequeños del mercado eran aún más vulnerables al cambio. Las empresas de cosméticos lituanas podrían ver desaparecer sus intercambios con el extranjero de menta, manzanilla, enebro y abeto, perdiendo 379,9 millones de euros. Empresas menores pero emprendedoras como Tedre Farm en Estonia, originarias de una economía más método eficiente de extracción de monóxido de carbono de aceite de frambuesa, podría haber quedado insolvente según los planes de la ECHA. Con la enmienda 32, ellos y otros pueden dejar su huella en el mercado en general sin ser perturbados.

Sin embargo, los responsables políticos deberían ir más allá e instar a la ECHA a cambiar por completo su mentalidad hacia la regulación. Actualmente, la ECHA opera basándose en un enfoque basado en los peligros, “más vale prevenir que lamentar”, lo que la ha llevado a oponerse a los aceites esenciales innecesariamente. En cambio, los reguladores deberían practicar el método basado en el riesgo, asumiendo niveles de uso previstos realistas. Al hacerlo, deberían incorporar la evidencia empírica que demuestra que los aceites esenciales son inofensivo para los seres humanos y el medio ambiente en la toma de decisiones regulatorias. De esta forma evitarán cometer errores en el futuro.

Publicado originalmente aquí

La enmienda propuesta por la UE sobre los aceites esenciales es un alivio para los consumidores y las empresas europeas

Bajo su estricto enfoque de peligros de “más vale prevenir que curar”, la ECHA tenía la intención de modificar Clasificación, Etiquetado y Envasado (CLP) reglas y agrupa los aceites esenciales en la categoría nebulosa de mezclas que contienen más de una sustancia. El plan original significaba que los aceites esenciales se consideraban erróneamente a la par de sustancias artificiales peligrosas y quedaban abiertos a posibles restricciones del mercado en virtud de Reglamento UE 2021/1902.

Introducido el 21S t de septiembre como corrección al CLP, la decisión del Parlamento enmienda 32 ahora reconoce legítimamente estos extractos a base de agua o vapor como orgánicos y seguros. La propuesta crea una nueva rúbrica de sustancias multiconstituyentes de origen botánico natural no cubiertas por las normas existentes. (UE) nº 1107/2009 y (UE) nº 528/2012 para insecticidas orgánicos.

Los consumidores y productores tienen todos los motivos para apoyar este posible retorno al sentido común regulatorio y económico. Emulsiones como aceite de rosa o limón son ingredientes vitales para kits de biomaquillaje, champús, desodorantes y otros cosméticos. El 2,29 mil millones de euros La industria europea de la belleza limpia no podría existir sin ellos. La disposición 32 garantiza a los proveedores que sus artículos no serán retirados espontáneamente de los lineales sólo porque una partícula entre cien pueda resultar peligrosa. en un entorno de laboratorio hipotético. También garantiza que no habrá etiquetas o advertencias aterradoras en el embalaje, que habría asustado innecesariamente a muchos consumidores.

Lo más importante es que significa que las empresas no tienen que incurrir en costos adicionales cuando la inflación ya está elevando los precios en todos los ámbitos. Vale la pena recordar que las tasas de inflación en toda la UE siguen siendo persistentemente altas en 5.9%(saltando en Hungría a la friolera de 14.2%). Ahora no era el momento para que una maraña de regulaciones químicas inesperadas hicieran las cosas aún más difíciles. Gracias a la intervención del Parlamento, los consumidores todavía pueden encontrar sus artículos favoritos en las tiendas a los precios habituales.

Los estados miembros de la UE deberían sentirse aún más alentados por la enmienda. Bulgaria es el primer productor mundial de aceite de rosas y cosecha casi dos toneladas de emulsiones anualmente para exportaciones por valor de 92 millones de euros. Los productores búlgaros estaban comprensiblemente preocupados de que la ECHA pudiera acabar con su negocio. Aproximadamente 4.500 pequeñas empresas familiares en Reggio Calabria generan 95% de producción mundial de bergamota.

La decisión inicial de la ECHA dejó incierto su futuro e Italia podría haber perdido 174 millones de euros en exportaciones. El famoso negocio de lavanda de Francia y 458 millones de euros estaban en la línea. estonia Granja Tedre, inventor de un nuevo método de monóxido de carbono para emulsionar frambuesas, habría desperdiciado los frutos de su innovación. Bulgaria, Italia, Francia, Estonia y otros Estados miembros ahora pueden estar seguros de que las regulaciones de la UE no los perjudican injustamente.

Por supuesto, aún queda trabajo por hacer. La propuesta apenas ha sido presentada y está pendiente de adopción formal en un pleno del Parlamento. Por todas las razones mencionadas anteriormente, los eurodiputados deberían aprobar la enmienda en la primera oportunidad disponible.

Más aún, los responsables políticos deberían atacar la raíz del problema e instar a la ECHA a considerar un cambio de mentalidad. A la luz del caso de los aceites esenciales, ha quedado claro que el pensamiento basado en el riesgo no refleja con precisión los peligros de las sustancias. Este razonamiento debe sustituirse por una evaluación basada en el riesgo de las emulsiones y otros compuestos. Una evaluación basada en riesgos operaría con niveles de uso previstos seguros y tomaría en serio evidencia realista. Las investigaciones han demostrado que los aceites esenciales son inofensivos para las personas, plantas, animales y el medio ambiente y preferible a los repelentes artificiales como DEET y picaridina. Los reguladores deberían escuchar y hacer lo mismo. Esa sería la mejor noticia que podemos esperar.

Publicado originalmente aquí

Erorile strategiei anti-fumat a României. Motivele pentru care planurile Guvernului nu au “lipici” la populație

Expertul Emil Pânzaru a analizat pentru "Adevărul" estrategia anti-fumat a României. Acesta crede că taxele suplimentare pe tutun și pe produsele Alternative nu aduc nici bani în plus la buget și nici nu îi ajută pe români să renunțe la fumat.

Doctorul în economie Emil Pânzaru avertizează cu privire la politicile greșite ale statului român, care apelează exclusiv la taxe și impozite pentru a acoperi găurile din buget, în dauna altor segmente și economice. Este și cazul fumătorilor, care, spune expertul, vor plăti prețuri mai mari din cauza accizelor suplimentare, iar acest lucru este dăunător și pentru strategia anti-fumat a țării, care la rândul ei generează efecto negativo în domeniul sănătății, dar și în cel al combatrii infracționalității economice.

„Consumatorii români vor fi pedepsiţi fără sens pentru greşeala Guvernului. El problema es simple, pero es grave. La situación actual de Cheltuit durante muchos años en una casa, se estima que el déficit actual es deficitario para 2023 en un monto enorme de 7,5% con un PIB, mientras que la UE es de 3%. Ca urmare, Rumania ar putea pierde toate fondurile europene alocate prin PNRR, un dezastru pentru o ţară care are nevoie graveasă de investiţii”, advirtió Emil Pânzaru.

Taxele suplementare nu garantează venituri mai mari

Disperat să-şi repare greşeala, Guvernul vrea să-i taxeze în plus pe "vaperi" şi pe cei care preferă alternativa fumatului în general, arată Emil Pânzaru.

Însă faptul că statul va majora din nou aceste taxe nu înseamnă încasări suplimentare el presupuesto. „Să fim clari – o măsură care descurajează consumatorii din a cumpăra nişte bunuri nu va aduce bani statului. Ministerul Finanţelor a estimat o creştere de 1,1 miliarde de lei la buget ca urmare a noilor impozite. En contra, la lógica económica casi es lucrativa y no es una solución para dos. Cu cât sunt mai mari taxele, cu atât oamenii vor cumpăra mai puţin sau vor evita taxele pe ascuns. Ante un escenario prost pentru Rumania, ţară în care evaziunea fiscală se ridică la 10% din PIB”, atrage atenția expertul.

Leer el texto completo aquí

Las nuevas normas de la UE sobre los aceites esenciales perjudicarán a las empresas y los consumidores honestos

Para muchas personas, la Unión Europea y sus instituciones siempre han significado un exceso de regulación y burocracia. Sus creencias son alimentadas de vez en cuando por decisiones o propuestas específicas. Esta vez es la Agencia Química de la Unión Europea (ECHA) la que ha puesto el punto de mira en los aceites esenciales como sustancias que necesitan un control estricto. Lo más probable es que esté usando aceites esenciales sin saberlo y sin causar ningún daño. Cientos de agua o extractos destilados al vapor convertirlo en repelente de insectos,perfumes, cosméticos y otros artículos de tocador como champús en pequeñas dosis que tienenPasó pruebas cutáneas y de alergia.. Pero la ECHA no tiene previsto consultar a sus record de seguridad y los niveles reales de exposición (lo que, en términos de política pública, se llamaría 'pensamiento basado en el riesgo'). En su lugar, modificará las normas CLP (Clasificación, etiquetado y envasado) y REACH para marcar los aceites esenciales como productos químicos complejos peligrosos de más de una sustancia constituyente. Supongamos que una molécula en la mezcla podría caracterizarse como una amenaza en condiciones de laboratorio aisladas o deducirse mediante razonamiento estadístico. En ese caso, los legisladores pueden etiquetar estos aceites naturales como peligrosos o prohibir su uso por completo.

Tanto los productores legítimos como los consumidores europeos no tienen motivos para recibir la noticia. La inflación, el aumento de los precios en toda la economía europea, aún no ha disminuido: la tasa anual promedio de la UE se situó en6,4% en la UE (5,5% en la zona del euro), por encima de los del BCE objetivo de estabilidad de precios de 2%. Sin embargo, el promedio enmascara una variación considerable en la que los países más pobres de la UE se ven más afectados que sus contrapartes acomodadas. La tasa anual de Luxemburgo es unmero 1%, Considerando que Hungría registra 19.9% (el más alto de la UE), Polonia en 11%, Rumania en 9.3%, y Bulgaria en 7.5%. Debido a que los consumidores en los países más pobres tienden a gastar una mayor parte de sus ingresos en bienes esenciales y les resulta difícil ahorrar dinero, es probable que sufran de manera desproporcionada debido a la inflación.

De manera similar, los productores legales (que tienen como objetivo cumplir con las reglas en su totalidad) en estos países verán un aumento generalizado en el costo de los servicios, dejando inciertas sus perspectivas financieras. Al exigir trámites más onerosos, la sentencia de la ECHA dificulta a los proveedores sacar sus mercancías al mercado. Como hay menos bienes disponibles para comprar, la medida está impulsando el aumento de los precios, lo que deja a los consumidores en una situación aún peor que antes.

La decisión de la ECHA es particularmente dañina cuando se considera cómo funciona el mercado europeo de aceites esenciales. En particular, las empresas más pequeñas impulsan la industria en la UE. No menos de 95% del suministro mundial de bergamota proviene de 4500 familias italianas cultivándolo en la región de Calabria. El equipo de Essential Citrus en Portugal extrae aceite de más 350 variedades de cítricos en Alejento. de estonia Tedre-granjautiliza un único en su clase método de monóxido de carbono destilar aceite de 2,5 hectáreas de frambuesas. Como tales, estas empresas tienen márgenes de ganancia mucho más pequeños, lo que significa que es menos probable que puedan permitirse operar en un entorno con restricciones más costosas y donde sus compradores dedicados se asustan con etiquetas de advertencia aterradoras. Con su pérdida viene una pérdida de ingresos, lo que podría poner en peligro el mercado europeo de belleza limpia de 2290 millones de euros y más problemas económicos para los consumidores.

Los responsables políticos, los productores y los consumidores deberían alentar a la ECHA a cambiar de rumbo y evitar este resultado. Se iniciaron discusiones preliminares sobre la 30elde junio cuando el Comité de Representantes Permanentes de la UE solicitó que la Comisión de la UE reevaluara la clasificación de los aceites esenciales dentro de cuatro años. Pero eso debería ser solo el comienzo. Mejor aún, la regulación debe centrarse en la amenaza genuina de los estafadores que prometen demasiado y no cumplen los efectos médicos de los aceites esenciales utilizando evidencia concreta (como pruebas de seguridad basadas en niveles plausibles de exposición) en lugar de un razonamiento hipotético. Los consumidores pueden entonces mantenerse seguros sin hacer que la crisis del costo de vida sea más complicada de lo que ya es.

Publicado originalmente aquí

Europa del Este debería rechazar la normativa química propuesta por la UE

Una nueva misión burocrática está a punto de empeorar la vida de los consumidores, productores y proveedores de Europa del Este. Bajo la influencia de la Acuerdo verde, la Agencia Química de la Unión Europea (ECHA) transición a un enfoque basado en peligrosbasada en la prevención de cualquier amenaza potencial. Los reguladores ya no se centrarán en los niveles de exposición concretos para determinar si un producto es seguro para los consumidores, como solían hacer en las antiguas evaluaciones orientadas al riesgo. En su lugar, los formuladores de políticas utilizarán escenarios hipotéticos relacionados con el laboratorio o pruebas estadísticas avanzadas etiquetar un bien de consumo como peligroso o retirarlo por completo de los estantes de las tiendas si podría constituir un problema de cualquier manera, forma o forma.

Sin embargo, tratar de lograr cero peligros tiene un alto costo. En el caso de las reglas revisadas de la ECHA, la creciente presión regulatoria eleva los costos de cumplir con dichas reglas. Este aumento deja inviables a muchas empresas más pequeñas, lo que hace que los bienes perfectamente seguros no estén disponibles para los consumidores. El efecto será decisivo para los países de Europa del Este que ya han invertido mucho en los mercados químicos y que, por lo tanto, son los que más tienen que perder con cualquier interrupción.

El mejor ejemplo de esta dinámica proviene de una fuente poco probable: los aceites esenciales. A menudo se supone que son solo herramientas de relajación, estos extractos de plantas a base de vapor o agua son ingredientes generalizados en la mayoría de los artículos de tocador, cosméticos y perfumes, y son el pan de cada día económico de muchos países de Europa del Este. Bulgaria es el principal productor mundial de aceite de rosas, con hasta dos toneladas de rosascosechado anualmente en la famosa región de Rose Valley. Para no quedarse atrás, el granja tedre en el sur de Estonia ha cultivado una método de monóxido de carbono eficiente en residuos de extraer aceite de sus 2,5 hectáreas de frambuesas Aunque no es comparable a Bulgaria o Estonia en términos de producción, Lituania produce importantes aceites esenciales como menta, manzanilla, enebro y abeto.

Sin embargo, las regulaciones basadas en peligros tendrían aceites esenciales en el tajo. Los formuladores de políticas planean reemplazar su designación actual como sustancias naturales complejas con la idea nebulosa de 'más de una sustancia constituyente.' En la práctica, esta nueva designación significa que los aceites esenciales se tratarán de la misma manera que las mezclas sintéticas, sujetos a las restricciones completas de las reglas basadas en peligros.

La mayoría de las empresas de Europa del Este encontrarán rápidamente inviables sus negocios debido a la decisión de la ECHA. Al igual que los granjeros de Tedre, los cultivadores búlgaros del Valle de las Rosas y los agricultores lituanos, estos productores y minoristas tienden a serpequeñas empresas nacionalesAhuyentando a los consumidores con advertencias severas en las etiquetas y la prohibición de productos son costos adicionales que no pueden permitirse asumir (razón por la cual 85% de todas las empresas suscritos a una legislación onerosa son grandes conglomerados internacionales).

Las consecuencias económicas para el mercado de los aceites esenciales en países como Bulgaria, Estonia, Lituania y otros de la región serán graves. Mirando solo las cifras de exportación, Bulgaria podría perder 445 millones de euros de su venta de aceites esenciales y artículos de tocador asociados. Las cifras de Lituania y Estonia son más modestas pero aún significativas, al 379,9 millones de eurosy 19,1 millones de euros, respectivamente.

Los estados miembros de Europa del Este deberían animar a la ECHA a abandonar su causa antes de que sea demasiado tarde. Pasos tentativos ocurrieron en el 30el de junio cuando Bulgaria y otros siete estados en el Comité de Representantes Permanentes instaron a la Comisión Europea a preparar un informe dentro de cuatro años sobre los aceites esenciales. El análisis esbozará diferentes normas que regulan la categoría 'más de una sustancia constituyente'. Estonia, Lituania y todos los demás países de Europa del Este deberían unirse a Bulgaria en este esfuerzo.

Sin embargo, deberían aspirar a hacer más. Deben fomentar el renacimiento del pensamiento basado en el riesgo en la actitud de la UE hacia los productos químicos. La asunción de riesgos es la única forma de toma de decisiones basada en datos toxicológicos concretos, consciente de las compensaciones económicas fundamentales y sensible a la experiencia del consumidor. El momento de poner fin a las campañas destructivas (sin importar cuán bien intencionadas puedan ser) es aquí y ahora.  

Publicado originalmente aquí

Europa Central y del Este se vería muy afectada por las nuevas normas sobre aceites esenciales

Los productos de aceites esenciales generan cientos de millones de euros para varios países de Europa Central y Oriental. Las nuevas reglas amenazan la industria.

Las nuevas reglas de la Agencia Química de la Unión Europea (ECHA) afectarían significativamente la comercialización y el uso de productos de aceites esenciales. 

Esto incluye una amplia variedad de productos que usan los consumidores, desde perfumes y otras fragancias, a los aromas del humidificador y repelente de insectos. La agencia tiene la intención de adoptar una nueva forma de medir el daño causado por los productos químicos que no tiene en cuenta la dosis real a la que estarán expuestos los consumidores.

Es lamentable que la ECHA haya elegido este momento exacto para establecer regulaciones químicas demasiado restrictivas. 

Siguiendo los pasos del Pacto Verde Europeo y su visión de un ambiente libre de tóxicos, la ECHA está reemplazando las evaluaciones de riesgos cuidadosas basadas en los niveles de exposición reales con un enfoque basado en los peligros radicales basado en escenarios hipotéticos. La diferencia en la práctica entre los dos es radical. Cuando el primero permite el uso de una sustancia siempre que satisfaga un umbral de seguridad, el segundo prohibiría los compuestos siempre que algo podría ir mal.

La normativa no perdonará ni siquiera seguro productos naturales de este efecto, incluyendo extractos destilados al vapor y en agua (o prensados manualmente) como los aceites esenciales. Bajo el marco actual, los formuladores de políticas los clasifican como sustancias naturales complejas. Pero todo eso cambiaría con la mentalidad de peligro, que identificaría los aceites esenciales como mezclas de “más de una sustancia constituyente” y restringirlos como si fueran materiales artificiales volátiles, por legislación UE 2021/1902 sobre “cosméticos tóxicos”.

Impacto en Europa Central y del Este

Las nuevas directrices de la ECHA harán que sea inviable que la importante industria de aceites esenciales de Europa Central y del Este lleve productos al mercado. 

Las empresas del famoso Valle de las Rosas de Bulgaria cosechan alrededor dos toneladas de aceite de rosas anualmente y ganar 445 millones de euros para el país en exportaciones de aceites esenciales y artículos de tocador. Del mismo modo, el granja tedre en Estonia produce 2,5 hectáreas de frambuesas de clase mundial y extractos de aceite de frambuesa a base de una método patentado de monóxido de carbono. lituania creada 379,9 millones de euros valor de las exportaciones de cosméticos de menta, manzanilla, enebro y abeto emulsiones. 

Finalmente, Hungría se beneficia de 713,78 millones euros de exportaciones de la industria de la belleza. Si solo una parte de un producto de rosa, frambuesa o menta pudiera ser tóxica o altamente alérgica, sus productos recibirán una etiqueta de advertencia severa en el mejor de los casos. En el peor de los casos, los formuladores de políticas se asegurarán de no comercializar estos productos en absoluto. 

Las empresas de Bulgaria, Estonia, Lituania y otros países de Europa central y oriental son más pequeñas que la mayoría de los conglomerados internacionales y no pueden pagar los costos adicionales de cumplimiento; en cambio, retirarán sus bienes del intercambio por completo.

Lo último que necesitan los europeos centrales y orientales en este momento es una burocracia innecesaria que complique la vida diaria de los consumidores. El enfoque excesivamente cauteloso de la ECHA solo agregaría combustible al fuego. La inflación, el aumento general de los precios en toda la economía, ha golpeado a los países de Europa central y oriental con más fuerza que a la mayoría, dejando a la mayoría de las personas incapaces de pagar tanto como antes y devaluando sus ahorros. 

Se proyecta que las tasas de inflación anual sean más altas que las Media de la UE en 2023 del 7,1 % (6,1 en la zona del euro) en países como Bulgaria (8,6 por ciento), Lituania (10,7 por ciento), Estonia (11,2 por ciento), y Hungría (una enorme 21,9 por ciento). Sin embargo, el proceso basado en riesgos exacerbará en última instancia las presiones inflacionarias.

Convencer a la UE de cambiar de rumbo

Como muestran las ideas de la economía, la menor oferta junto con la misma demanda da como resultado precios más altos, lo que impulsa la inflación y causa más sufrimiento a los compradores comunes. A pesar de todas sus buenas intenciones, la mentalidad basada en el riesgo deteriorará el poder adquisitivo y el nivel de vida de los consumidores de Europa Central y Oriental.

La forma de evitar que se materialice el peor escenario es convencer a los reguladores de la UE para que cambien de rumbo. 

Algunos Estados miembros, entre ellos Bulgaria, ya han actuado a través del Comité de Representantes Permanentes. 

En Junio El 30 de este año, el Comité solicitó a la Comisión Europea que reevalúe el estado de los aceites esenciales como "más de una sustancia constituyente" cuatro años después de la nueva legislación. Todos los estados de Europa Central y del Este deberían apoyar la solicitud. 

Además, deberían abogar por el restablecimiento de una mentalidad basada en el riesgo como única opción impulsada por la ciencia que mantiene seguros a los consumidores sin sacrificar su bienestar económico. 

Los europeos centrales y orientales tendrían una cosa menos de qué preocuparse.   

Publicado originalmente aquí

Las nuevas regulaciones químicas de la Unión Europea dejan al bloque vulnerable a la dominación china

La Agencia de Productos Químicos de la Unión Europea (ECHA) corre el riesgo de crearse nuevos problemas al pasar de una evaluación de los productos químicos basada en el riesgo a una basada en el peligro.

A veces, eliminar un conjunto de problemas solo crea más peligros en su lugar. La Agencia de Productos Químicos de la Unión Europea (ECHA) está a punto de hacer precisamente eso al pasar de una evaluación de los productos químicos basada en el riesgo a una basada en el peligro. Aunque aparentemente solo es un cambio de palabras, la decisión significa que los reguladores pueden etiquetar una sustancia como peligrosa por sus propiedades. basado en las características hipotéticas del material en lugar de la exposición al daño en el mundo real. En pocas palabras, los formuladores de políticas podrán introducir etiquetas de advertencia severas o evitar que un producto ingrese al mercado si solo una de sus moléculas pudiera ser peligrosa en base a evaluaciones hipotéticas bajo configuraciones de laboratorio controladas. Las nuevas regulaciones de la ECHA amenazan con socavar el mercado químico europeo y hacer que la Unión dependa progresivamente de China para las materias primas.

El caso de los aceites esenciales resume el problema. Los aceites esenciales son extractos a base de agua o vapor integrales para cualquier cosa, desde perfumes y cosméticos hasta champús y repelentes de insectos naturales. Son componentes vitales para el mercado emergente de la belleza limpia, con novecientas noventa y dos mezclas (incluidos nombres familiares como lavanda, rosa y citronela) que le dan al maquillaje sus propiedades limpiadoras y a los desodorantes su aroma único. Cuando están altamente concentrados en dosis que contienen 10% o cantidades más altas de emulsión, la citronela, la salvia y la canela también brindan de una a cuatro horas de protección de mosquito y garrapata muerde Y, a diferencia de los aerosoles tradicionales de DEET o picaridina, permanecer inocuo para las abejas y el medio ambiente.

A pesar de todos estos beneficios, la designación de los aceites esenciales como sustancias naturales complejas tendrá que cambiar con la introducción del pensamiento basado en peligros. Los legisladores etiquetarán las mezclas como sustancias químicas peligrosas o las prohibirán por completo bajo Reglamento UE 2021/1902. En cualquier caso, los consumidores europeos Tienden a evitar comprar productos con calaveras y huesos cruzados estampados en ellos.

No es una subestimación decir que las consecuencias para el mercado de la UE de 3.530 millones de euros serían nefastas. Una vez que las nuevas reglas de la ECHA se adopten por completo, los actuales líderes mundiales y de la UE en el suministro de aceites esenciales, como Bulgaria, Francia e Italia, saldrán perdiendo. Bulgaria dejará de ser el principal productor de aceite de rosas, desperdiciando entre 800kg y dos toneladas de la materia y 92 millones de euros en exportaciones. Italia es el único responsable de 95% de la producción mundial de bergamota y la voluntad perder 174 millones de euros. Francia es el tercer mayor exportador y el segundo mayor productor de lavanda, por valor 458 millones de euros en exportaciones a las que tendría que renunciar. Además, los pequeños productores de cada uno de estos países son los que más pierden, ya que les resultaría demasiado caro reemplazar los aceites esenciales por otros productos (lo que pone en peligro la 4500 empresas familiares detrás de la bergamota italiana en peligro).

La historia no se detiene allí. La decisión de la ECHA permitirá a China dominar el mercado de aceites esenciales con impunidad. La producción de lavanda china ya está en un máximo histórico, con 40 toneladas cosechadas al año, diez de las cuales se reservan para la exportación. La contracción del mercado europeo permitirá a China dar un paso al frente y convertirse en el sustituto mundial de los aceites esenciales, superando su crecimiento previamente estimado en el sector de 10.8% durante los próximos ocho años. La noticia sería bienvenida en circunstancias económicas ideales de libre comercio y especialización abierta y voluntaria dentro de un mercado global; sin embargo, en nuestro mundo, el estado chino controla las reservas de lavanda de la provincia de Xinjiang. Como tal, el Partido Comunista Chino podría cortar el acceso a las materias primas para hacer que las democracias liberales se rindan. Lejos de ser más seguros, los consumidores quedan más expuestos al chantaje geopolítico de los regímenes autoritarios.

Los formuladores de políticas deberían instar a la ECHA a revertir su razonamiento basado en peligros a favor de un pensamiento orientado al riesgo. Los reguladores deben enfatizar los niveles seguros de uso previsto, lo que, en el caso de los aceites esenciales, significa permitir que el mercado europeo prospere (interviniendo solo para evitar la fuerza y el fraude pseudocientífico). Al hacerlo, la Unión Europea puede beneficiarse de la diversificación de sus fuentes de aceites esenciales, protegiendo así a los consumidores de los caprichos de la política de las grandes potencias.

Publicado originalmente aquí

Las normas de la UE recientemente propuestas amenazan el mercado de la belleza limpia

Las nuevas reglas de la UE están llegando después de las velas perfumadas, los perfumes y las rutinas de bienestar. El cosméticos de belleza limpios El mercado ha crecido sustancialmente a medida que más clientes europeos pasan de los cosméticos sintéticos a los reemplazos naturales. En números, el sector alcanzó 2.290 millones de euros en 2022 y se proyecta que supere los 3 mil millones en 2026. Este crecimiento se debe a los extractos de agua o vapor llamados aceites esenciales. Lo más probable es que tu maquillaje sostenible favorito incluya uno de novecientos noventa y dos tales emulsiones, algunas de las cuales son nombres familiares como lavanda, canela, rosa y salvia. Si eso no fuera suficiente, lo más probable es que su perfume biodegradable preferido provenga de uno de los fragancias proporcionan los aceites esenciales. Sin embargo, los consumidores deberían preocuparse por el futuro de la industria. La Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) quiere pasar de una evaluación de los aceites esenciales basada en el riesgo a una basada en el peligro, dejando todo el negocio en el limbo.

Para los no expertos, 'riesgo' y 'peligro' pueden sonar igual. Son, sin embargo, formas muy diferentes de pensar la regulación. El peligro evalúa únicamente las características de una sustancia para llegar a una recomendación; el riesgo también analiza la naturaleza de un compuesto antes de considerar también las probabilidades y los niveles de exposición. De manera menos abstracta, es la diferencia entre juzgar a los autos como peligrosos per se versus mirar las posibilidades de un accidente para decidir si la situación amenaza la seguridad de uno.

Las consecuencias de cada método también están en desacuerdo. Cuando el peligro se alejará de cualquier material siempre que exista una prueba hipotética de que es peligroso, la evaluación de riesgos acepta que un artículo puede plantear un problema solo después de que se haya excedido un cierto umbral de concentración. Usando la misma analogía de nuevo, es como nunca subirse a un automóvil por miedo a lo que podría pasar por un lado y decidir conducir después de establecer la ruta más segura para ir por el otro.

El cambio de opinión de la ECHA ve los aceites esenciales etiquetados como peligrosos. Mientras una sola molécula (examinada bajo las condiciones de laboratorio adecuadas) se convierte en un problema, los consumidores verán una calavera y tibias cruzadas en el empaque del producto de belleza. Los compradores entonces tienden (investigación sugiere) para evitar los artículos en oferta.

Por lo tanto, los productores están en un aprieto. Podrían buscar alternativas a los aceites esenciales, pero la mayoría de los sustitutos ya están prohibidos bajo Reglamento UE 2021/1902. Entonces, la opción en muchos casos será retirarse del mercado por completo. A medida que cae la ficha del dominó, los champús, geles de ducha, acondicionadores, bases de maquillaje, colonias y desodorantes ya no están disponibles. Posteriormente, el pensamiento basado en riesgos provoca miles de millones de euros en pérdidas de ingresos actuales y futuras y deja a los consumidores con muchas menos opciones.

Sin embargo, el problema no termina ahí. Varios países europeos son los principales productores de aceites esenciales y se llevarán la peor parte de la caída del mercado de la belleza limpia. Bulgaria es el campeón mundial en la extracción de aceite de rosa, responsable de destilar casi 2 toneladas del material anualmente. Es 92 millones de euros El valor de las exportaciones a Francia y Alemania está ahora en peligro. La pérdida sería otro golpe terrible para la La nación más pobre de la UE. Francia, el tercer mayor productor mundial de aceites esenciales, ve 458 millones de euros eliminado gracias al esquema de la ECHA. Italia es un nodo crucial en la cadena de suministro global de una emulsión en particular: 95% de todo el aceite de bergamota se produce en la parte sur del país por un grupo de familias calabresas que transmiten técnicas de generación en generación. Interrumpir el comercio le costará al alza a Italia de 174 millones de euros e interrumpir una forma de vida, todo mientras arroja el comercio global al caos.

Hazard no puede, por lo tanto, desear que las compensaciones desaparezcan, solo empeorarlas. Renunciar a un automóvil lo dejará varado cuando más lo necesite; renunciar a los aceites esenciales tira productos valiosos y arruina todo un negocio. Los formuladores de políticas deberían alentar a la ECHA a adoptar una visión basada en el riesgo, juzgando las sustancias por niveles de uso seguro en lugar de pensar en todo o nada. Ese es un programa de bienestar que todos los consumidores pueden respaldar.

Publicado originalmente aquí

La decisión unilateral de Irlanda sobre las etiquetas obligatorias de las bebidas alcohólicas sienta un mal precedente para el mercado único de la UE

Las empresas menores de vino y cerveza operan con márgenes de ganancia reducidos y no pueden permitirse los costos adicionales de cumplir con las normas irlandesas, por un lado, mientras mantienen su posición en la industria europea, por el otro, escribe Emil Panzaru.

La reacción pasiva de la Comisión Europea a las próximas etiquetas irlandesas de alcohol es un acontecimiento aleccionador para el futuro de la Unión Europea. En julio del año pasado, la República de Irlandapresentada un proyecto de ley llamado Reglamento de Etiquetado de Salud Pública (Alcohol) 2022 a la Comisión para su aprobación. El nuevo borrador sigue la Sección 12 de la Ley de Salud Pública (Alcohol) de 2018. Agrega un envoltorio de salud obligatorio en todas las bebidas, advirtiendo a los consumidores sobre los peligros del alcohol para la salud, como el cáncer, la enfermedad hepática y los trastornos alcohólicos fetales. La Comisión ha dado luz verde a la propuesta de la forma más sorprendente posible. Lo ha hecho al no comentar el texto a pesar de las objeciones de Italia, Francia y España, los mayores productores de alcohol de la UE, y nada menos que otros cinco estados miembros.

Deje de lado el hecho de que las personas a menudo no prestes atención al empaque, por lo que es probable que la política sea ineficaz. Permitir que Irlanda cambie las reglas comerciales unilateralmente arroja una llave inglesa a lo habitual Mecanismos del Acta Única Europea que se supone que funcionan a nivel de toda la UE.

Esta interrupción del Mercado Único representa un duro golpe para un sector agrícola ya frágil. La Unión Europea pretende apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su estrategia de mercado único. Sin embargo, a diferencia de las multinacionales, las empresas vinícolas y cerveceras menores operan con escasos márgenes de beneficio y no pueden afrontar los costes adicionales de cumplir las normas irlandesas, por un lado, mientras mantienen su posición en la industria europea, por el otro. Los productores artesanales de Italia o España tendrán que salir del mercado irlandés por completo. Cuando el bloque apenas se está recuperando de los precios más altos de alimentos y bebidas debido a la invasión rusa de Ucrania, cualquier interrupción adicional sería una herida autoinfligida. 

A largo plazo, el fallo crea una peligrosa exclusión política y legal que otros países, además de Irlanda, pueden considerar adecuado explotar. Nada impedirá que otros estados miembros modifiquen unilateralmente las reglas comerciales cuando hacerlo se adapte a la política y los objetivos nacionales. Como potencia agrícola de Europa (representando 18% de todos los productos), Francia puede decidir que su champán no es especial sólo por la lugar designado de su origen. De hecho, el champán podría disfrutar de una posición única en el mercado y ser comprado y vendido estrictamente con envases franceses según las normas francesas. Por supuesto, los países también encontrarán formas de aplicar la misma lógica a los artículos no agrícolas (como los vehículos eléctricos). Cada estado se beneficiaría de las intervenciones, restricciones y demandas de un trato especial, pero el resultado haría que todos colectivamente fueran más pobres.

Para evitar este escenario, la Comisión Europea debe defender y garantizar la armonización de las normas del Mercado Único. Como mínimo, debe dejar de guardar silencio cuando las objeciones reales necesitan respuestas. En cambio, el Departamento de Crecimiento de la Comisión debería respetar la disposición 138 de la normas y procedimientos para el Parlamento Europeo, permitirá a los eurodiputados presentar 20 preguntas sobre el tema y responder a sus consultas en un plazo de tres meses.

En el mejor de los casos, la Comisión debe mantenerse firme en sus principios jurídicos y políticos. Artículo 41 del Reglamento de etiquetado de alimentos de la UE 1169/2011 solo permite medidas nacionales con respecto a la lista de ingredientes y envases cuando no existen regulaciones de la UE. Irlanda debe, por lo tanto, abstenerse de emprender una campaña que sobrescriba reglamento 2019/787 y código 1308/2013 del derecho de la UE. Por supuesto, Irlanda puede seguir otras estrategias compatibles con la legislación de la UE para lograr sus objetivos. Por ejemplo, la oficina del Taoiseach podría lanzar una campaña educativa a nivel nacional sobre el alcohol o revisar las pautas de salud del país.

Todos queremos que las personas lleven una vida más feliz y saludable. Pero no debemos permitir que se desperdicie el mayor logro de la Unión, la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. 

Publicado originalmente aquí

Vuelve al comienzo